ФІНАНСОВИЙ ЗАКОН

О. О. Дмитрик
2019 Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"  
Стаття присвячена розгляду ознак фінансового закону. До останніх віднесено спря­мування на регулювання відносин у сфері публічної фінансової діяльності; верховенство; прийняття та набуття чинності за особливою процедурою; відбиття нормативного вираження інтересів держави у сфері публічних фінансів; поєднання гнучкості й стабільності; наявність у його змісті чітких, визначених, реалістичних норм щодо мобілізації, розподілу та використання коштів публічних фондів. The article is devoted
more » ... stics of financial law. The latter making the regulation of relations in the sphere of public finance, the rule in relation to other regulations, adoption and entry into force by a special procedure, reflecting the normative expression of state interests in public finance, the combination of flexibility and stability, the presence of its content clear, defined, realistic standards for mobilization, allocation and use of public funds.
doi:10.32837/npnuola.v12i0.218 fatcat:ux3vf6yhwvhapgt2ldindbpli4