Partial resection of the sixth segment of the liver in a young woman with recurrent ovarian cancer – case report
Częściowa resekcja szóstego segmentu wątroby u młodej kobiety ze wznową pierwotnie zaawansowanego raka jajnika – opis przypadku

Paweł Knapp, Piotr Bernaczyk, Alicja Szyłejko
2014 Current Gynecologic Oncology  
doi:10.15557/cgo.2014.0020 fatcat:swklc7y2vbey3mr7pb5ov5jkli