Prekoračenja rokova i proračuna građevinskih projekata – studija slučajeva

Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić
2019 Zbornik radova  
Građevinski projekt je nerutinski, neponovljivi i jedinstveni pothvat koji ima zasebne vremenske, financijske i tehničke izvedbene ciljeve. Upravljati građevinskim projektom znači primijeniti znanja, vještine i tehnike radi regulacije tijeka projektnih aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi projekta. To primarno znači završetak unutar ugovorenog roka i proračuna projekta, uz zadovoljavajuću kvalitetu izvedbe. Problem prekoračenja ugovorenog roka i proračuna globalna je pojava, kako u
more » ... , tako i u zemljama u razvoju. Stoga je i često u središtu istraživačkog interesa s različitih aspekata promatranja. Pritom se koriste razne istraživačke metode i matematički alati obrade podataka. Cilj ovog rada je prepoznati veličine i uzroke prekoračenja u projektima te dati smjernice za njihovo smanjenje. U svrhu istraživanja korištena je "multiple case-study", tj. studija više slučajeva. Prikupljeni su podaci za dvanaest različitih projekata koji su se izvodili na području Republike Hrvatske u 2018. godini. Podaci uključuju tehničke karakteristike objekata, ugovorene rokove i troškove, kvalitetu izvedbe, veličine prekoračenja te uzroke njihovog nastanka. Podaci su prikupljeni uvidom u dokumentaciju te intervjuiranjem voditelja svakog pojedinog gradilišta. Analizom i obradom podataka prepoznati su trendovi prekoračenja, kao i slabe točke u planiranju i vođenju navedenih projekata, na temelju čega su dane smjernice i preporuke u svrhu smanjenja prekoračenja rokova i troškova u budućim projektima.
doi:10.32762/zr.21.1.5 fatcat:nmy5gu6i6jc77g4xc5seo2do4e