Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam

Lê Thị Phương Chi
2018 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
Fractal là một dạng hình học mới được công bố vào năm 1975 và nhanh chóng tham gia vào tất cả các lĩnh vực bao gồm cả kiến trúc. Tự đồng dạng là một trong những tính chất đặc trưng của Fractal, góp phần định hình và giúp Fractal mô tả thiên nhiên một cách chân thực và gần gũi nhất, điều mà hình học Euclid truyền thống không thực hiện được. Tuy vậy, khái niệm Fractal vẫn còn khá mới mẻ, nhất là trong lĩnh vực Kiến trúc ở Việt Nam. Phạm vi của bài báo này là giới thiệu khái quát về hình học
more » ... l, tính chất tự đồng dạng và sự tham gia trong kiến trúc tại Việt Nam đến nay. Đó sẽ là nền tảng để đánh giá, đề xuất phương hướng nghiên cứu và ứng dụng hình học Fractal cho Kiến trúc Việt Nam, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Từ khoá: hình học Fractal; tự đồng dạng; kiến trúc Việt Nam.
doi:10.31814/stce.nuce2018-12(4)-13 fatcat:jl4nagzy7vgndg35xgdlgsbtdu