Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419

Irena Sarnowska-Giefing
2014 Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza  
doi:10.14746/pspsj.2014.21.2.16 fatcat:7tbgdjx7xzemfbxww42kogcwuq