Refleksje na temat udziału i koordynacji akcji "Dzień Przedsiębiorczości"

Elżbieta Ziemianin-Profic
2005 Przedsiębiorczość, Edukacja  
"Dzień Przedsiębiorczości" to akcja, która dawała szansę na lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i karierę zawodową. Dawała również szansę na wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, wykonywanie zadań na wymarzonym stanowisku pracy jak również weryfikację wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej. Umożliwiała również udział w konkursach na reportaż i fotoreportaż z "Dnia Przedsiębiorczości"..
doi:10.24917/20833296.1.35 fatcat:phoeyfqqs5ajhhtxu2qn7vyioa