Dialogując z Romaną Miller. Recenzja książki Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo – Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki , pod redakcją Marii Szczepskiej-Pustkowskiej oraz Ewy Rodziewicz

Piotr Stańczyk
2017 Ars Educandi  
Dialogując z Romaną Miller. Recenzja książki Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo -Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki, pod redakcją Marii Szczepskiej-Pustkowskiej oraz Ewy Rodziewicz Recenzowana książka to zbiorowe opracowanie pod redakcją naukową Marii Szczepskiej-Pustkowskiej i Ewy Rodziewicz, którego przedmiotem stał się dorobek Romany Miller, ze szczególnym uwzględnieniem jej teorii edukacji teatralnej. Książka ta nie jest jednak pisana "ku
more » ... " mentorki gdańskiej pedagogiki, ale ma charakter twórczego przekształcania, aktualizującej reinterpretacji, a niekiedy surowej rewizji teoretycznej spuścizny Romany Miller. Dyskurs toczy się -co zresztą znajduje swój wyraz w tytułach poszczególnych części książki -w konwencji "aktualizacji", "przemieszczenia znaczeń", "krytyki" i "konfrontacji". Uprzedzając bardziej szczegółową analizę, Więcej niż teatr jest wartościową pozycją, której przedmiotem jest filozofia wychowania, pedagogika ogólna, teoria wychowania, a przede wszystkim teoria i praktyka edukacji teatralnej, pojmowanej w kategoriach wychowania do świata rzeczywistego przez świat fikcyjny, przez inscenizację. Szczególna wartość książki Więcej niż teatr polega także na tym, że w jednej publikacji spotyka się bodaj aż pięć pokoleń gdańskiej pedagogiki, która -o ile mogę zachować bezstronność w ocenie -stanowi na mapie polskiej pedagogiki szkołę wyjątkową z jej inklinacjami do filozofii, jakościowych metod badawczych, pedagogiki krytycznej czy demokratycznych, poziomych struktur wymiany intelektualnej między jej członkami. Efekt spotkania pięciu pokoleń gdańskiej pedagogiki został osiągnięty przez Autorki omawianej pozycji za sprawą pomysłu kompozycyjnego, którego należy pogratulować, a który polegał na włączeniu do książki Więcej niż teatr tekstów samej Romany Miller. Otrzymujemy tu zatem nie tylko współczesne i uwspółcześnione interpretacje teorii dialektycznej interwencji wychowawczej w relacje między człowiekiem -wychowankiem a jego światem życia, ale i samą koncepcję Romany Miller w procesie jej tworzenia.
doi:10.26881/ae.2017.14.10 fatcat:voiuz3cghvfchih4jquevvfoci