BUHÂRÎ İLE EBÛ DÂVUD'UN HOCASI MÜSEDDED B. MÜSERHED VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ

Mehmet DİNÇOĞLU
2014 Zenodo  
Ünlü Muhaddis el-Buhârî (256/869), fakih muhaddislerden Ebû Dâvud esSicistanî (275/889) ile birçok hadis âlimine hocalık yapmış ve onlara önemli ölçüde kaynaklık etmiş hadisçilerden biri de Müsedded b. Müserhed'tir (228/843). Onun Basra'lı muhaddisler arasında ilk Müsned adlı eseri yazdığı bilinmektedir. Hadis tarihinde rastlanılan ilk şerhlerden biri, Ebû Hasen Muhammed b. Eslem Tusi'nin (ö.h.242-Tus) "Şerhu Müsned i'l-Müsedded" isimli Müsedded'in Müsned i üzerine yapılan şerhidir. Ancak ne bu
more » ... şerh ne de Müsedded'e ait bir eserin günümüze ulaştığına dair herhangi bir bilgi yoktur. Ayrıca Müsedded'in hayatı ve hadis ilmindeki yeri ile ilgili müstakil bir çalışmamın da bulunmayışı, Müsedded ile ilgili çalışmamızı sağlamıştır. Bu makalede konu olarak, musannif olan Müsedded b. Müserhed'in hayatı ve onun hadis ilmindeki yeri ele alınmıştır. ABSTRACT Buhârî and Ebû Davûd's Master Müsedded b. Müserhed and his Place in The Science of Hadith Musedded b. Muserhed (228/843) was one of the hadith scholars who taught renowned Muhaddis el-Buhârî (256/869) and Ebû Dâvud es-Sicistanî (275/889) and was quoted significantly by many other hadith scholars. It is known that he was the first scholar among muhaddises from Basra who wrote the treatise named Musnad. One of the first annotations encountered in the history of hadith is Ebû Hasen Muhammed b. Eslem Tusi's (ö.h.242-Tus) annotation named which is made on the Müsedded's Musnad. However, there is no any evidence about neither this "Şerhu Müsned " nor a work on Müsedded has reached out up to present date. Furthermore, lacking of any individual study related to the Müsedded's life and its place in the science of Hadith has enabled us to work on this article. In this study, Müsedded b. Müserhed's life and his place in the science of hadith are handled as the subject.
doi:10.5281/zenodo.3265845 fatcat:aqr5zeg7kzfcdbbfri6nrq5zba