HIGHER EDUCATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF INTEGRATION AND TECHNICALIZATION OF MATHEMATICS TEACHER TRAINING

Руслана Хить
2020 Problems of Modern Teacher Training  
Хить Руслана, аспірантка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. У статті досліджується актуальна проблема інтеграції та технологізації підготовки вчителів математики в умовах модернізації вищої освіти в Україні. Розглядається проблема цілісної підготовки майбутнього вчителя математики до професійної діяльності в контексті інтеграції та технологізації вищої освіти. Виокремлено основні принципи покращення якості
more » ... ення якості підготовки педагогів, а також висвітлено специфіку організації навчального процесу в сучасних умовах. Виявлено сутність та особливості підготовки вчителів математики у вищих школах, яка спирається на вітчизняний та зарубіжний досвід навчання. Ключові слова: технологізація навчального процесу, інтеграція підготовки вчителів математики, освітній процес, система освіти, якість освіти, математична освіта, математичні знання, професійна діяльність, вища освіта.
doi:10.31499/2307-4914.21.2020.205465 fatcat:fdx4nxvmbzebplyfqygexy2ige