Deiktinė referencija kaip personažo įvaizdžio kūrimo priemonė dubliuotame animaciniame filme "Sniego laiškanešys": lietuviškos, rusiškos ir angliškos versijos palyginimas

Danguolė Satkauskaitė, Miglė Onskulytė, Lina Abraitienė
2015 Coactivity: Philology, Educology  
Straipsnio tikslas – ištirti, kaip rusiškai, lietuviškai ir angliškai dubliuotose animacinio filmo "Sniego laiškanešys" versijose vartojant deiktinius pasakymus kuriamas pagrindinio veikėjo senio besmegenio įvaizdis. Tyrime remiamasi M. Consteno tiesioginės ir netiesioginės referencijos koncepcija. Deiksei analizuoti pasitelkiamas N. Baumgarten vizualinės ir verbalinės kohezijos modelis. Tyrimas atskleidė, kad tiek rusiškoje, tiek ir lietuviškoje versijose pagrindinio veikėjo dialoguose
more » ... dialoguose deiksėmis kuriamas ne itin protingo, užmaršaus, išsiblaškiusio senio besmegenio paveikslas. Angliškai dubliuotoje filmuko versijoje deiksių kur kas mažiau, todėl ir personažo įvaizdis kiek kitoks.
doi:10.3846/cpe.2015.258 fatcat:xdcefelwqrdhhg3cvxgqtycyny