Measles in infants during the first year of life

O. V. Prokopiv, S. A. Lyshenyuk, N. M. Prykuda
2020 Bukovinian Medical Herald  
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна Мета роботи -вивчити епідеміологічні дані, клінічну симптоматику та перебіг кору серед госпіталізованих у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню (ЛОІКЛ) дітей першого року життя. Матеріал і методи. Упродовж 2018 р. на стаціонарному лікуванні у ЛОІКЛ перебували 235 хворих на кір дітей віком від 1 місяця до 1 року. Діагноз кору базувався на типових клінічних проявах хвороби, даних епідеміологічного
more » ... деміологічного анамнезу, загальноприйнятих лабораторних (гемограма, загальний аналіз сечі), імунологічних досліджень (визначення вмісту специфічних антитіл класів IgM у сироватці крові). Результати. Серед госпіталізованих у ЛОІКЛ дітей першого року життя з діагнозом кір переважали мешканці міст (74,9%). Найчастіше випадки хвороби реєстрували в дітей 7-9 міс. (33,6%) та 10-12 міс. (29,4%). У 87,7% хворих джерелом інфекції були старші діти шкільного віку та хворі батьки. Помилкові діагнози на догоспітальному етапі встановлені у 22,1% випадків. У 71,1% випадків діти надходили до ЛОІКЛ до появи висипу, у 28,9%у періоді висипань. Клінічна картина кору характеризувалась типовим перебігом із мінімальними катаральними проявами в початковому періоді хвороби. З початком періоду висипань у 34,9% дітей посилювались прояви кон'юнктивіту, блефароспазму. Плями Копліка, як правило, нетипові і спостерігали лише у 79,6% хворих. Переважали середньотяжкі форми хвороби (70,2%). Ускладнення розвинулися лише у пацієнтів з тяжкою формою хвороби, з обтяженим преморбідним фоном. З-поміж ускладнень домінували пневмонія (5,5%) та обструктивний бронхіт (2,1%). Висновки. Кір у дітей першого року життя зберігає усі типові риси та характеризується переважанням середньотяжких форм. При легких формах хвороби слабко виражена клінічна симптоматика, що дозволяє прирівняти її до мітигованого кору. Тяжкі форми з розвитком ускладнень з боку респіраторного тракту спостерігали у 7,7% дітей, як правило, з обтяженим преморбідним фоном. Різке збільшення уражених хворобою дітей першого року життя є закономірним віддзеркаленням ситуації, що склалася в результаті неповного проведення профілактичних заходів щодо запобігання кору, насамперед, недотримання термінів схем вакцинації дітей та обов'язковим виконанням протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. Ключові слова: кір, діти першого року життя, профілактика. Цель работы -изучить эпидемиологические данные, клиническую симптоматику и течение болезни среди госпитализированных во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу (ЛОИКБ) детей первого года жизни. Материал и методы. На протяжении 2018 г. на стационарном лечении в ЛОИКБ находились 235 больных корью детей в возрасте от 1 месяца до 1 года. Диагноз корь базировался на типичных клинических симптомах болезни, данных эпидемиологического анамнеза, общепринятых лабораторных (гемограмма, общий анализ мочи), иммунологических обследований (определение содержания специфических антител клас-Ключевые слова: корь, дети первого года жизни, профилактика. Буковинский медицинский вестник. Т.24, № 1 (93). С. 115-120.
doi:10.24061/2413-0737.xxiv.1.93.2020.15 fatcat:dhvwfcg2j5dr3aaxt2znds4l64