Cu2+ Iyonlarının Hassas ve Seçici Tayini için Rhodamine B Türevli Etkili Bir 'Off-On' Yapay Prop

Mecit ÖZDEMİR, Yusuf YILMAZ
2020 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
This paper describes the synthesis and optical application of a novel, xanthane-based colorimetric and fluorescent 'on-off' sensor RhCHN for the selective recognition and discrimination of Cu 2+ ions. Its structural characterization was achieved by NMR ( 1 H and 13 C), FT-IR sand LC-MS/MS analyses. Among the metal ions tested, only addition of Cu 2+ ions to the probe in buffer solution, the maximum increases in both absorption and fluorescent emission spectra at 565 and 588 nm, respectively,
more » ... m, respectively, were observed, followed by an immediate change in color from colorless to purple, visible to the naked eye. It was found that the RhCHN probe showed remarkable selectivity and sensitivity to copper ions only among the metal ions initially used. According to Job's plot method, it was estimated that RhCHN is bound to the Cu 2+ ion to form a complex within a 1:1 coordination stoichiometry (RhCHN:Cu 2+ ). To the best of our knowledge, a strong bond interaction between Cu 2+ and RhCHN has most likely gone through the spirolactam ring opening process. With an acceptable detection limit for copper ions, the analytical applications implied that the chromogenic and fluorogenic double response probe RhCHN can be effectively used for direct visualization and detection of Cu 2+ in aqueous medium. Cu 2+ İyonlarının Hassas ve Seçici Tayini için Rhodamine B Türevli Etkili Bir 'Off-On' Yapay Prop Öz Bu çalışma, Cu 2+ iyonlarını seçici bir şekilde tanıma ve ayırt etmek için yeni bir ksanten-temelli kolorimetrik ve floresan 'on-off' sensörün sentezini ve optik uygulamasını tanımlamaktadır. Bu sensörün karakterizasyonu, NMR ( 1 H & 13 C), FT-IR ve LC-MS/MS analizleri ile yapılmıştır. Test edilen metal iyonları arasından, tampon çozeltisi içerisindeki proba sadece Cu 2+ iyonları eklendiğinde, çıplak gözle görülebilen renksiz durumdan mor renge bir dönüşümün takip ettiği absorpsiyon ve floresan emisyonlarında (565 ve 588 nm) maksimum artışlar gözlenmiştir. RhCHN probun başlangıçta kullanılan metal iyonları arasından sadece bakır iyonlarına karşı önemli bir seçicilik ve duyarlılık gösterdiği bulunmuştur. Job's plot metoduna göre, RhCHN'nin 1:1 koordinasyon stokiyometrisi ile Cu 2+ iyonuna bağlandığı tahmin edilmiştir. Daha önceki çalışmalarda vurgulandığı gibi, Cu 2+ ile RhCHN arasındaki güçlü bağ etkileşimi muhtemelen halka yapısının açılması üzerinden gerçekleşmektedir. Bakır iyonları için kabul edilebilir bir tayin alt sınırıyla, analitik uygulamalar, kromojenik ve florojenik çifte cevap veren prop RhCHN'nin, sulu ortamdaki Cu 2+ iyonlarını direkt görüntüleme ve tayini için etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.
doi:10.18185/erzifbed.735011 fatcat:2bbjuerjgvgwplgoxfscvt7s5q