Kvinder på krigsstien: Kvindelige palæstinensiske selvmordsbombere

Louise Lund Liebmann
2010 Tidsskrift for islamforskning  
Denne artikel er baseret på dele af mit religionshistoriske speciale fra 2008. Specialet 'Sprængfarlig feminisme – en analyse og diskussion af kvindelige palæstinensiske selvmordsbombere som politiske feminister' blev til på baggrund af feltstudier og indsamling af kildemateriale i IsraelPalæstina i sommeren 2007 og vinteren 2008. Artiklen er skrevet på baggrund af den del af specialet, der undersøger den lokale palæstinensiske og regionale arabiske fremstilling af kvinderne og argumenterer
more » ... at den offentlige marginalisering af disse kvinder hænger sammen med et forsøg på at imødegå den kønskritik, der er involveret i kvindernes aktioner.
doi:10.7146/tifo.v4i1.24586 fatcat:a3x5dru5ive3ddij3cfkstjknu