CuO/TiO2 and Cu2O/TiO2 nanoparticles influence on parameters of bulk heterojunction organic solar cells

Gabriela Lewińska, Jerzy Sanetra
2017 Technical Transactions  
This publication presents a study conducted for related pyrazoloquinoline doped nanoparticles CuO/TiO 2 and Cu 2 O/TiO 2 . The mixtures were used as the active material for the construction of photovoltaic cells. Streszczenie W publikacji prezentujemy badania dotyczące pirazolochinolin domieszkowanych nanocząstkami CuO/TiO 2 oraz Cu 2 O/TiO 2 . Mieszaniny zostały zastosowane do konstrukcji ogniw fotowoltaicznych. Słowa kluczowe: ogniwo fotowoltaiczne, pirazolochinoliny, wydajność, materiały
more » ... ność, materiały absorbujące promieniowanie
doi:10.4467/2353737xct.17.014.6111 fatcat:n7vaevru2ndnpeic2ontsevbhi