Motivational factors of professional self-determination of people with intellectual disabilities

Anastasiia Brovchenko, Maryna Khyzhniak, Liliia Dzhabbarova
2021 Lviv University Herald. Series: Psychological sciences  
У статті проаналізовано проблему професійного самовизначення осіб із порушеннями інтелекту, яке відбувається в старших класах школи або після її закінчення. У статті наголошено, що одним із основних факторів, які визначають особливості вибору майбутньої професії та слідування обраному шляху, є структура та специфіка мотиваційної сфери досліджуваної категорії молодих людей, зокрема їхня трудова мотивація. Авторами описано прояви мотиваційної сфери осіб із порушеннями інтелекту та деякі
more » ... і її розвитку під впливом освітнього середовища. Відзначено, що її дослідженню у спеціальній освіті приділялася недостатня увага, що особливо стосується питань формування саме трудової мотивації та її впливу на процес самовизначення молодої людини, яка повинна знайти своє місце в соціумі. У статті проведено аналіз деяких мотиваційних факторів, які визначають розвиток дитини з порушеннями інтелекту в дорослу самостійну особистість, здатну приймати зважені й конструктивні рішення щодо власного трудового життя; це є задачею досить складною, зважаючи на інтелектуальну недостатність осіб цієї категорії, але здійсненою за умови організації комплексної корекційної, психолого-педагогічної, профорієнтаційної роботи. Перелічено провідні мотиви вибору професії молоддю з інтелектуальними порушеннями, які загалом співпадають із мотивами їх однолітків, що розвиваються нормально, але мають певну специфіку, яка визначається особливостями мотивації та інтелектуальними вадами, притаманними досліджуваній категорії старшокласників або випускників шкіл. Описані деякі проблеми, що виникають під час професійного самовизначення молоді, починаючи з формування трудової мотивації, вибору професійного спрямування і закінчуючи початком трудового життя. Авторами проведено аналіз мотиваційних чинників, що визначають вибір подальшої форми навчання чи початку трудового життя молоді з інтелектуальними порушеннями після закінчення школи. Відзначено, що кінцевою метою освітнього закладу є підготовка учнів з інтелектуальними порушеннями до самостійного і свідомого вибору професії, в якій кожен з них має можливість реалізуватися як особистість, отримуючи задоволення не тільки від винагороди за працю, але й від процесу. Ключові слова: професійне самовизначення осіб з порушеннями інтелекту, мотиваційні фактори професійного самовизначення, мотиваційна сфера осіб з порушеннями інтелекту, мотиви вибору професії, професійна самореалізація.
doi:10.30970/ps.2021.9.7 fatcat:r4ofdwzzcjazpigtrvrdagwuri