Comparison of effectiveness in application of manual lymphatic drainage and kinesiology taping with patients suffering post mastectomy Lymphedema

Natalia Ciesielska, Remigiusz Sokołowski, Karolina Klimkiewicz, Mateusz Kuriga, Wojciech Hagner
2012 Medical and Biological Sciences  
Head: Prof. dr hab. Wojciech Hagner S u m m a r y W n i o s k i . KT, jako metoda likwidacji obrzęku limfatycznego kończyny górnej po mastektomii, może być skuteczniejsza niż metoda MDL. .
doi:10.2478/v10251-012-0068-9 fatcat:ytm55orsubawllldpleckega5a