A tőzsdei elszámolóházak vesztesége

Edina Berlinger, Barbara Dömötör, Ferenc Illés, Kata Váradi
2016 Közgazdasági Szemle  
Közgazdasági szemle , lX iii. évf., 2016Közgazdasági szemle , lX iii. évf., . szeptember (993-1010 berlinger edina-dömötör barbara-illés ferencváradi Kata a tőzsdei elszámolóházak vesztesége A válságot követő új szabályozás a tőzsdén kívüli piacokon is egyre inkább megköveteli a kereskedés központi elszámolását, ezért rendszerkockázati szempontból kiemelt kérdés a tőzsdei elszámolóházak kockázatkezelése és azon belül a veszteségek vizsgálata. Ebben a cikkben az elszámolóházak általános
more » ... modellezzük, majd az amerikai határidős részvénypiac elmúlt nyolcévi adatai alapján szimuláljuk az alapletét elégtelenségéből adódó veszteségeket. Végül megvizsgáljuk az elszámolóház veszteségei és egyes külső stressztényezők, például egy amerikai általános stresszindex (CFSI) komponensei közötti kapcsolatot. Fő megállapításunk, hogy egy általános stresszindex kevésbé alkalmas az el szá moló ház veszteségeinek előrejelzésére, mint egy saját fejlesztésű, testre szabott modell, aminek fő oka az lehet, hogy az elszámolóházak számos speciális tulajdonsággal -magas fokú specializáció, szimmetrikus kitettségek, letéti számlák útvonalfüggősége stb. -rendelkeznek. Journal of Economic Literature (JEL) kód: G15; G23; G28. 1 a vállalatok között is léteznek "klíringházak", ezek a vállalati cash poolok, amelyek szintén hatnak a partnerkockázatokra (Walter-Kenesei [2015] ). 2 Dodd-Frank Act [2010], Európai Parlament és Tanács [2012], EB [2013]. 3 lásd Pirrong [2009], Kiff és szerzőtársai [2009], [2010], Cont-Kokholm [2014].
doi:10.18414/ksz.2016.9.993 fatcat:zoha2cey4vc2vjerxnpbytyu3m