Skapelsens musik-Luther och mystik

Elisabeth Gerle
unpublished
stk ˙ 1-2 ˙ 2017 | 67 skapelsens musik Elisabeth Gerle är adjungerad professor i etik vid Lunds universitet och verksam som forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet. elisabeth.gerle@ctr.lu.se Inledning I Anna Magdalena Bachs (1701-1760) lilla bok om maken Johann Sebastian Bach (1685-1750) beskriver hon mannens dödsstund. 1 Han ligger döende på sin säng. Plötsligt säger han åt hustrun: "Ge mig notpapper och penna fort, jag hör musik". Sedan dör han. Han hinner aldrig skriva ner den himmelska
more » ... a ner den himmelska musiken. Men kanske var det vad han hade gjort hela tiden? J .S. Bach sägs ibland ha varit lika viktig för reformationen som Martin Luther. Att det fanns flera reformatorer och många andra, inte minst musiker och filosofer, som bidrog till reformationens genomslag är i dag mer uppmärksammat. Samtidigt intar Martin Luther en särställning. I Sverige förknippas han ofta med plikt och dåligt samvete, medan hans mer gladlynta och sinnliga sidor tappats bort i den svenska Lutherreceptionen, där de moraliska idealen från Kant kommit att dominera och förknippas med Luther. I den här artikeln vill jag särskilt belysa Martin Luthers förhållande till musiken. Martin Luther med luta på magen är ett välbekant porträtt, men kanske inte det svensken i gemen förknippar med Luther. Den vanligaste bild som målas i ord och bild är snarare stränghetens och överhetens Luther. I Sverige har det blivit en tankefigur i sig, som omedvetet påverkar. 2 Ändå är uttrycket "Luther på axeln" inte så gammalt. Det var inte förrän på 1970-talet som den bilden 1. Denna artikel är en utvidgad version av en föreläsning i samband med en av Allhelgonkyr-kans reformationskonserter i Lund, 10 april 2017. 2. Begreppet tankefigur går tillbaka till Asplunds användning men har i dag blivit ett begrepp som återfinns hos många. Se Johan Asplund, Teorier för framtiden, Lund 1979 .
fatcat:77ded7abp5g5zmwwo6kayjqbvy