STRUCTURAL MUTATIONS IN ADAPTIVE EVOLUTION OF ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERTERS
СТРУКТУРНІ МУТАЦІЇ В АДАПТИВНІЙ ЕВОЛЮЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ

Vasyl Shynkarenko, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Viktoriia Kotliarova, Yevhen Monakhov, Pavlo Krasovskyi, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Zhuji Heist Motors CO., LTD, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2022 TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOG IES  
Проаналізовано системність явища мутагенезу -одного з найменше дослідженого й найбільш продуктивного процесу структуроутворення в еволюції генетично організованих систем природного і антропогенного походження. Досліджено ізоморфізми поняття мутацій у системах різної генетичної природи. Узагальнено наукові положення хромосомної теорії спадковості об'єктів електромеханіки Проаналізовано напрями та приклади практичного використання хромосомних мутацій у просторово-адаптивному структуроутворенні
more » ... єктів електромеханіки й визначено їхнє особливе значення в стратегії генетичного передбачення і контрольованої генетичної коеволюції людини, природи і техніки.
doi:10.25140/2411-5363-2022-2(28)-111-126 fatcat:3xzk43wnmnaszlloobnhyaggvm