Analiza modelowa wpływu narzędzi fiskalnych na czas poświęcany dzieciom

Janusz Kudła, Konrad Walczyk
2017 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  
Analiza modelowa wpływu narzędzi fiskalnych na czas poświęcany dzieciom 1 Streszczenie: Instrumenty fiskalne mogą wpływać nie tylko na dzietność, ale także na ilość czasu spędzanego przez rodziców z dziećmi. To z kolei ma pośredni wpływ na akumulację kapitału ludzkiego w społeczeństwie. W niniejszej pracy, za pomocą modelu ekonomicznego, określono wpływ czynników fiskalnych na czas poświęcany dzieciom. Wnioski opierają się na analizie symulacyjnej statyki porównawczej modelu maksymalizacji
more » ... maksymalizacji użyteczności, skalibrowanego dla danych rzeczywistych. Uzyskane wyniki wskazują na odmienną reakcję rodzin z dwójką dzieci w porównaniu z rodzinami posiadającymi tylko jedno dziecko w przypadku dopłat do liczby dzieci. Oznacza to, że niektóre instrumenty fiskalne mogą oddziaływać w odmienny sposób na różne rodzaje rodzin, utrudniając realizację założonych celów polityki społecznej. Uzyskane wyniki wskazują, że instrumenty fiskalne zwiększające zamożność rodzin, zwiększają również ilość czasu poświęcanego dzieciom. Słowa kluczowe: wychowanie dzieci, optymalne opodatkowanie, instrumenty polityki fiskalnej, dzietność JEL: D1, H21, J10 1 Artykuł sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu numer 2012/07/B/HS4/03254.
doi:10.18778/0208-6018.327.09 fatcat:nezqejq6pzcxxkuddwrw32j3oe