Wpływ warunków pracy na stan zdrowia robotników przemysłowych w guberni piotrkowskiej w 2. połowie XIX i na początku XX w

Aleksander Gotowicz
2013 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych  
doi:10.12775/rdsg.2013.05 fatcat:dffjrnsfhnhgte7d22qinyga4y