"New" Cultural Attractions and its use in the Promotion of Tourism in Recreational Regions in Poland (on the Example of the Kashubian Lake District)
"Nowe" atrakcje kulturowe i ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych w Polsce (na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego)

Małgorzata Durydiwka, Katrzyna Duda-Gromada
2017 Ekonomiczne Problemy Turystyki  
Słowa kluczowe region wypoczynkowy, Pojezierze Kaszubskie, "nowe" atrakcje kulturowe, promocja internetowa Streszczenie W literaturze przedmiotu sporo uwagi poświęcono regionom turystycznym oraz kryteriom regionalizacji turystycznej. W jednej z ostatnich koncepcji regionalizacji turystycznej Polski (Liszewski, 2009) wyróżniono trzy typy regionów: wypoczynkowo--rekreacyjne, krajoznawcze i metropolitarne. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wybrane "nowe" atrakcje kulturowe oraz ich
more » ... oraz ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych. Zagadnienie omówiono na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego i promocji na stronach internetowych gmin położonych na terenie tego pojezierza. Wprowadzenie Region to jeden z kluczowych terminów stosowanych w naukach geograficznych. Według Nowej encyklopedii Powszechnej PWN (1996, t. 5, s. 481) regionem jest "umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi". W geografii mamy do czynienia z dwiema koncepcjami regionu. Pierwsza z nich prowadzi do wyróżnienia regionu fizycznogeograficznego, druga -społeczno-ekonomicznego. Pojęcie region turystyczny mieści się w teorii regionu społeczno-ekonomicznego. Należy jednak dodać, iż region turystyczny jest swego rodzaju kategorią nadrzędną, w której ramach wydzie-
doi:10.18276/ept.2017.1.37-15 fatcat:xf6ggf2fajhyffbbnp3qni6yeq