Artistik Yüzmeye Uyarlanan Don Quixote Balesinin Koreografi Analizi

Gökçe AKGÜN
2021 Türk spor bilimleri dergisi  
Bu çalışmada bale eserlerinin artistik yüzme sporuna uyarlanmasında gereken temel özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Seçilen Don Quixote balesinin artistik yüzme yarışma koreografisine uyarlanmasında dikkat çeken noktaların ortaya çıkarılması hedeflenmiş ve hazırlanan örnek çalışmayla günümüzde bale sanatının kullanım alanının genişlemesinde artistik yüzme sporunun etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bale eserinin artistik yüzmeye uyarlanması hareket, mimik ve Don Quixote balesi
more » ... de değerlendirilmiştir. Araştırma grubunu Don Quixote konulu artistik yüzme ve bale koreografileri oluşturmaktadır. Artistik yüzme ve bale koreografileri, canlı performans kayıtları üzerinden süresine göre sürekli gözlem yapılarak hareketler açısından analiz edilmiştir. Artistik yüzme koreografisi analizi için seçilen müzikler ve Don Quixote balesinde kullanıldığı yerler belirlenmiştir. Her müzik bölümünün önce bale sonra artistik yüzme koreografisi incelenerek benzerlik ve farklılıklar saptanmıştır. Artistik yüzmeye uyarlanan Don Quixote balesindeki karakteristik kol hareketleri ve pozlar çok az kısıtlılıkla aktarılmıştır. Bacak hareketleri artistik yüzmenin baş aşağı hareket etme özelliğinden dolayı baledekine benzer şekilde uygulanamamıştır. Bale konulu bir eserin artistik yüzmeye uyarlanması sırasında müzik seçimine, karakteristik kol ve bacak hareketlerine, anlık pozlara ve duyguları anlatan mimik canlandırmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
doi:10.46385/tsbd.872883 fatcat:zn4vwgxpcfhxnphzhe3xoztcdy