Stan badań nad skarbowością polską i litewską wieku XVIII [chapter]

Tomasz Dariusz Ciesielski
2003 Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, tom 8  
doi:10.18778/7171-707-5.05 fatcat:qivvel573re4rnf6v5lomqeonu