WAYS TO IMPROVE THE LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF WORKERS IN THE CONTEXT OF QUARANTINE RESTRICTIONS

L.Yu. Maliuha
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Малюга Л.Ю., д.ю.н., доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Стаття присвячена висвітленню нагальних проблем сьогодення у сфері забезпечення реалізації права на працю в контексті заходів, що вживаються з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Проаналізовано основні міжнародні стандарти права на працю, а також
more » ... вового регулювання встановлення прав та обов'язків для громадян. Також висвітлено основні напрями карантинних заходів, які поширюють свій вплив на сферу трудових відносин, мають наслідком відсторонення від роботи, створюють потенційну загрозу порушення трудових прав. Встановлено, що у зв'язку з вжиттям державою заходів, пов'язаних із запобіганням поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, створюються потенційно небезпечні умови для порушення трудових прав працівників, що викликані браком комплексного підходу до нормативно-правового регулювання вжиття карантинних обмежень, а також недостатньою визначеністю правових норм, порядків їх застосування, чіткого трактування змісту окремих положень, а також реаліями сучасних форм працевлаштування в тому числі порушення конституційних вимог обов'язку щодо здійснення профілактичних щеплень проти COVID-19 окремим категоріям працівників та державних службовців, невиконання якого надалі може бути підставою для відсторонення від роботи, що встановлено не законодавчим актом, а наказом МОЗ. Проаналізовано специфіку відсторонення від роботи як інститут трудового права. Визначено, що сьогодні на нормативно-правовому рівні не регламентовано процедуру здійснюватися відсторонення, способи встановлення факту відмови або ухилення від щеплення проти COVID-19, а також умови і можливість переведення працівника на дистанційну форму роботи тощо. Запропоновано напрямки вдосконалення правового регулювання щодо захисту трудових прав працівників у наведених умовах пандемії.
doi:10.32782/2524-0374/2021-11/73 fatcat:ewhsitu3mndqzgb4gd6g2mzsou