CARASS1US BALıKLARıNIN PARAZiTOLOJİK YOKLAMA SONUÇLARI

BURGU Ayşe;OĞUZ
1984 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Eight dead and 7 living Carassius sp. fishes were examined for parasites. All fishes were found to be heavily infected with Costia necatrix and Argulus foliaceus. Specific symptoms and lesiOl1Sdue to these agents were also observed. In addition; protozoan ciliata Trichodina. sp., Trichodinella sp. and Apiosoma sp. were seen in light ol' medium level in the skin and the gill scrapings. With the exception of some development stages of Coccidia in the intestinal scrapings of all fishes, no other
more » ... rasites were found in the internal organs and in the blood smears. Özet: Türkiye'de tatlı su balıklarmm parazitleri ile ilgili çok az yaym bulunmakta olup, bu yazl/1uzda Ankara'da bir havuzdaki balıklarda iki önemli parazit türü tarafından meydana getirilen ve ölümlere neden olan hastahğm kapsamlı olarak tanıtrlması amaçlanmıştır. Sekiz ölü, 7 canlı Carassius türü balığm parazitolojik yönden kontrolü yaprlmıştır. Bütün balıkların Costia necatrix ve Argulus foliaceus ile ağıı' enfekte olduğu görülmüş, bu parazitlere özgü semptom ve lezyonlar da birlikte gözlenmiştir. Aynca protozoon eiliatalardan olan Trichodina, Trichodinella ve Apiosoma türlerine az veya orta miktar-
doi:10.1501/vetfak_0000000946 fatcat:tzm6s2nvbfcatowqu3lyaxhroe