An Interaction Framework for Open and Distance Learning: Learning Outcomes, Motivation, Satisfaction, Perception

Alper T. KUMTEPE, Eda KAYPAK, Özlem KAYA, Deniz DİNÇER, Cengiz Hakan Aydın
2019 AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology  
ÖZET Etkileşim terimi, yüzyüze eğitim ortamlarının yanı sıra günümüzde çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarımında sıklıkla duyulmaktadır. Çevrimiçi araçlar farklı etkileşim türlerini barındırmaktadır. Etkileşim üzerine kuramsal çerçeveyi özetlemek, öğrenme ortamları tasarlanırken hangi etkileşim türü için hangi çevrimiçi araçların kullanılması gerektiği bu makalenin amaçlarından biridir. Ayrıca çalışmada, etkileşim ile öğrenme çıktılarının ilişkisi, etkileşim ile öğrenen güdülenmesi, memnuniyet
more » ... lenmesi, memnuniyet ve algı ilişkileri üzerine durulmaktadır. Kuramsal anlamda yeterince bilinen etkileşimin uygulama boyutu, uzaktan eğitim bağlamında tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: etkileşim, e-öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme, öğrenme çıktıları ABSTRACT Interaction is often heard in the design of online learning environments as well as centuries of educational environments. Online tools have different types of interaction. It is one of the aims of this article to summarize the theoretical framework for interaction, which online tools should be used for which type of interaction while designing learning environments. In addition, the study focuses on the relationship between interaction and learning outcomes, interaction and learning motivation, satisfaction and perception. The practical dimension of the well-known interaction in the theoretical sense is discussed in the context of distance education.
doi:10.5824/1309-1581.2019.1.001.x fatcat:l3dhz5mgizc6bavdwo3uh34qhq