IgG heavy-chain (Gm) allotypes and HLA-antigens in insulin-dependent diabetes mellitus in Korea

KYOKO OKIMOTO, YOSHINOBU NAKAO, HIDEO MATSUMOTO, HUN KI MIN, EUNG JIN KIM, TAE HI LEE, JOON SHIK YOON, SEIKEN RIGA, TAKAO OURA, GORO MIMURA, KIMIYOSHI TSUJI, TAKAO FUJITA (+1 others)
1983 Tohoku journal of experimental medicine  
doi:10.1620/tjem.141.suppl_283 fatcat:soej6unkbzcybi7xvhcfyw4ke4