{'da_DK': 'Narrativ socialpædagogik giver pædagoger nye handlemuligheder'}

Anne Breumlund, Inger Bruun Hansen
2021 Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse  
Tema: Paedagogik og teknologi Resumé Denne artikel viser, hvordan en narrativ socialpaedagogisk metode skaber nye paedagogiske handlemuligheder i relation til unge med autisme på et specialiseret botilbud. Artiklen bygger på resultater fra et toårigt praksisforskningsprojekt: Narrativ tilgang i socialpaedagogiks arbejde. Et metodeudviklings-og følgeforskningsprojekt på socialområdet i Region Sjaelland. Forskningsresultaterne peger på, at den narrative metode giver nye handlemuligheder i
more » ... n i relation til unge med diagnoser og komplekse vanskeligheder. Metoden skaber forandringer hos paedagogerne og udvider mulighederne for forandringer hos de unge med autisme. I artiklen praesenteres kort det teoretiske grundlag og tre centrale narrative begreber i Michael Whites narrative terapi: 'Alternative fortaellinger', 'intention' og 'eksternalisering' -som var afsaet for udvikling af narrative redskaber og guidelines for den paedagogiske praksis. Viden blev opnået gennem fortaellinger fra praksis i afprøvningsforløbet, hvor paedagogerne mødtes og delte fortaellinger i kollektive refl eksionsrum. Disse er optaget på lydfi ler, tilsendt forskerne som herved har fået et vindue til praksis. En enkelt fortaelling, fortalt af en paedagog på et af de deltagende botilbud, eksemplifi cerer analyse og resultater.
doi:10.7146/fppu.v5i1.125710 doaj:e365e821139f4f928ba8627c55ad8db3 fatcat:qzx3no75izfmhpck2qdte4kbym