RESSENYES Reivindicació de la complexitat

Òscar Ruibal
unpublished
HISTORIADOR Maximiliano FUENTES CODERA, El campo de fuerzas europeo en Cataluña. Eugenio d'Ors en los primeros años de la Gran Guerra, Lleida, Pagès Editors, 2009. ot i que la figura d'Eugeni d'Ors ha estat abordada des de diferents angles, és, potser, des de la perspectiva historiogràfica des d'on la seva figura encara deixa més interrogants oberts. El llibre de Fuentes Codera, fruit d'un treball acadèmic recent sota la direcció d'Anna Maria Garcia Rovira, es proposa resseguir la trajectòria
more » ... ir la trajectòria intel·lectual i política de Xènius durant un dels períodes més complexos i rics de la història contemporània: la Gran Guerra. Aquest període que obrí, per una banda, l'anomenat «segle curt», per l'altra transformà d'una manera tan radical la cultura europea, que es pot dir que algunes de les línies de pensament que s'inicien aleshores no s'esgoten amb la fi del segle passat i resten obertes fins al present. L'interès recurrent que susciten en la historiografia els esdeveniments de 1914-1918, la gran quantitat de treballs de gran qualitat que s'estan produint arreu, tenen relació amb la intensitat i el profund impacte que van tenir per al conjunt de la cultura europea. Per altra banda, s'ha adduït que la neutralitat deixà Espanya al marge de l'impacte que van produir els esdeveniments de 1914-1918 en la història europea. En tot cas, un debat entre partidaris d'uns contendents o d'altres, més en termes locals que realment europeus, o la presència, sobretot en el cas T
fatcat:confphgwbbemlabjolkyar5qpa