Економічна діагностика стану та перспективи діяльності підприємств транспортної галузі регіону

S.O. Mashkantseva
2019 Bulletin of Sumy National Agrarian University  
У статті розглянуто стан діяльності підприємств транспортної галузі регіону за допомогою аналізу показників обсягу вантажів, вантажообігу, середньої відстані перевезень, довжини залізничних колій та автомобільних доріг загального користування за регіонами. Запропоновано заходи щодо забезпечення подальшого розвитку підприємств транспортної галузі на регіональному рівні. Обґрунтовано, що сучасний стан функціонування підприємств транспортної галузі характеризується як кризовий, що значно
more » ... питання економічної діагностики діяльності підприємств у регіонах України. Це зумовлює необхідність змістовного аналізу стану розвитку підприємств транспортної галузі, виявлення зон ризику та розробки комплексу антикризових заходів.
doi:10.32845/bsnau.2019.3.22 fatcat:t324p3p64vdetkz4xzrs64covu