GÖL SEVİYE TAHMİNİ: EĞİRDİR GÖLÜ

M. EROL KESKİN, YUSUF RONA AKSOY, ALİ SONER AKSOY, BARIŞ YILMAZKOÇ
2017 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi  
seviyesi Mann-Kendall eğilim testi Regresyon analizi Bu çalışmada 1986-2016 yılları arası Eğirdir Gölü su seviyesi ve göl hacmi aylık zaman serilerinin istatistik analizi yapılmıştır. Göl su seviyesinde ve göl hacminde gözlem süresi boyunca herhangi bir eğilim olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Mann-Kendall eğilim testi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Eğirdir Gölü, gözlem süresi boyunca belli dönemlerde azalma ve artma şeklinde eğilimler içine girmiştir.
more » ... lem süresi bir bütün olarak ele alındığında ise her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artma eğilimi belirlenmiş ise de göl su seviyesinde ve hacminde belirgin bir artış olmadığı sonucuna varılmıştır. WATER LEVEL ESTIMATION: LAKE EĞİRDİR Keywords Abstract Lake Egirdir Lake storage Lake water level Mann-Kendall trend test Regression analysis In this study, monthly lake water level and storage volume of Lake Eğirdir are statistically analysed for the period of 1986-2016. It is aimed to determine if a trend exists or not through the observation period. For this aim, the Mann-Kendall trend test and simple linear regression are used. It is observed that Lake Eğirdir experiences increasing and decreasing trends in the observation period. A nonsignificant increasing trend is determined when the whole observation period is taken into account. Therefore, it is concluded that no significant trend is available in the water level and storage volume of Lake Eğirdir. Alıntı / Cite
doi:10.21923/jesd.340383 fatcat:gb7a32hulncd5k3iuatkt57yri