"Inspect kniven i inventoryen min." Språklig praksis i et nytt domene

Anne Sunde
unpublished
Denne artikkelen undersøker sosiale og strukturelle aspekter ved språkkontakt mel-lom engelsk og norsk i den norske dataspillkulturen. Artikkelen beskriver et nytt og ukjent språklig domene der engelsk spiller en viktig rolle. Med utgangspunkt i muntlig og skriftlig datamateriale fra det norske Counter-Strike-miljøet viser jeg hvordan kontakten med engelsk kommer til uttrykk i norsk i form av hyppig språk-blanding på ordnivå. Siden tar jeg utgangspunkt i et intervju med en gruppe aktive gamere,
more » ... og viser hvordan de engelske innslagene i språket har sine røtter i en internasjonal standardterminologi, og at bruken av engelsk primaert er motivert ut fra praktiske hensyn. Artikkelen argumenterer også for at bruken av engelsk kan ses i sammenheng med et ønske om å identifisere seg med og uttrykke tilhørighet til det globale Counter-Strike-samfunnet, som det norske miljøet har tette bånd til. Nøkkelord: Språkkontakt, språkblanding, lånord, ungdomskultur, dataspill 1 Innledning 1 (1)-Jeg kan flashe hvis du peeker.-Jeg bare 'nader den, jeg.-Resmoker.-Jeg walker mot B, jeg da.-Nader pool, boys. Slik lyder det når fem unge voksne sitter og spiller dataspillet Counter-Strike: Global Offensive (forkorta Counter-Strike eller CS). CS er blant de mest populaere dataspillene i Norge og spilles på lag mot andre over internett. En som ikke spiller CS selv, vil neppe forstå utdraget over. Derimot er det lett å legge merke til de mange engelske innslagene i språket. Språkblanding av denne 1. Takk til to anonyme fagfeller for god og konstruktiv tilbakemelding på artikkelen.
fatcat:6xs6jxcgj5bxvamtqjvk5mxw4y