Skąd, z czym i w jaki sposób etnografia/etnologia/antropologia pojawiła się przed 100 laty w odrodzonym państwie polskim?

Zbigniew Jasiewicz
2018 LUD Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN  
Streszczenie: Etnografia/etnologia/antropologia była obecna w państwie polskim, od początku jego przywróconego w roku 1918 istnienia, jako jedna z dyscyplin w ramach nauki narodowej. Stało się to możliwe dzięki pracy kilku pokoleń badaczy, którzy w trudnych warunkach zaborowych nadali, w II połowie XIX wieku, od dawna uprawianym zainteresowaniom poznawczym, kształt dyscypliny naukowej. Artykuł poświęcony jest omówieniu postaci, zdarzeń i okoliczności, które do tego doprowadziły. Słowa kluczowe:
more » ... ły. Słowa kluczowe: polska etnografia, XIX-wieczni badacze, początki polskiej antropologii. Abstract: Ethnography/ethnology/ anthropology was present in the Polish state, from the very beginning of its restoration in 1918, as one of the disciplines within the framework of national science. It became possible thanks to the work of several generations of researchers who in the second half of the 19th century, in the difficult times of Poland's partition, gave to their long-held cognitive interest the shape of a scientific discipline. The article is devoted to discussing persons, events and circumstances that led to this situation.
doi:10.12775/lud102.2018.01 fatcat:p4dpxbisbja4ldjldj3zesgmcm