Farklı ırk koyunlarda rasyona çinko ilave edilmesinin plazma leptin, insulin ve tiroid hormon düzeyleri ile bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

AVCI Gülcan; KÜÇÜKKURT
2013 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu araştırmada yağlı kuyruklu Akkaraman ve yağsız kuyruklu Anadolu Merinos koyun ırklarının rasyonuna çinko ilave edilmesinin leptin, insulin, tiroid hormonları ile bazı biyokimyasal parametrelere etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan Akkaraman ve Merinos ırkı toplam 24 baş koyun 4 gruba ayrılmıştır. Grup I (kontrol Akkaraman) ve grup III (kontrol Merinos) temel rasyon (kaba yem olarak kuru yonca+karma yem) ile beslenirken, Grup II (Zn-Akkaraman) ve grup IV
more » ... os) temel rasyonuna 250 mg/kg Zn (ZnSO 4. 7H 2 O) ilave edilmiştir. Bir aylık deneme süresi sonunda alınan kanda leptin, insulin, serbest triiyodotironin (FT 3 ) ve tetraiyodotironin (FT 4 ), total triiyodotironin (T 3 ) ve tiroksin (T 4 ) hormonları ile üre, glikoz, malondialdehit (MDA), glutasyon (GSH), total antioksidan aktivite (TAA), β-karoten ve vitamin A düzeyleri ölçülmüştür. Plazma çinko düzeyi kontrol gruplarına göre her 2 ırkın çinkolu gruplarında yüksek bulunmuştur. Kontrollerine göre her iki ırkın çinkolu gruplarında plazma leptin, insulin, tiroid hormonları, glikoz, üre, MDA, GSH, TAA ve vitamin A düzeylerindeki değişimler istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Kontrol Merinoslarda glikoz, üre ve ß-karoten düzeyleri Akkaramanlardan yüksek tespit edilmiştir. Bu sonuçlar rasyona ilave edilen çinkonun, farklı kuyruk yapısına sahip her iki koyun ırkında da plazma leptin, insulin ve tiroid hormonları ile diğer parametrelere etkisinin olmadığını göstermektedir.
doi:10.1501/vetfak_0000002545 fatcat:rtaxenqxvvfsveh2oa3glucsg4