Pojavnost HPV infekcije u Koprivničko-križevačkoj županiji i uloga Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

Marina Matota, Zrinka Puharić, Tamara Salaj, Mirna Žulec
2016 Journal of Applied Health Sciences  
1 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije 2 Visoka tehnička škola Bjelovar, stručni studij sestrinstva Sažetak HPV infekcije jesu infekcije uzrokovane humanim papiloma virusima, a najčešće se prenose spolnim kontaktom. U većini slučajeva riječ je o latentnoj infekciji, dok se kod manjeg broja zaraženih pojavljuju određeni simptomi. Do danas je otkriveno više od 100 tipova HPV-a, a samo tipovi visokog rizika (najčešće tip 16 i 18) dovode do razvoja raka vrata maternice. Za primarnu
more » ... u primjenjuju se cjepiva, a za sekundarnu sudjelovanje žena u programima probira i edukacija o odgovornom spolnom ponašanju. Prevalencija je HPV infekcija u svijetu od 9 do 13 %. Najveći je broj žena s HPV infekcijom u dobi između 18. i 30. godine. Najvažniji su čimbenici u prijenosu HPV-a rano stupanje u spolne odnose, velik broj spolnih partnera i visokorizični spolni partner. Papa-testom postavljamo sumnju na HPV infekciju, koju potvrđujemo HPV DNK testiranjem. Od studenoga 2012. godine u Hrvatskoj se provodi Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice čiji je cilj prevencija promjena povezanih s HPV-om i raka vrata maternice. Program je namijenjen ženama u dobi od 25 do 64 godine koje u protekle tri godine nisu bile na gi-nekološkom pregledu koji uključuje Papa-test i tako se testirale na promjene povezane s HPV-om. Uvođenjem programa povećao se broj ginekoloških pregleda, no odaziv je još uvijek mnogo manji od očekivanog i planiranog u Koprivničko-križevačkoj županiji.
doi:10.24141/1/2/1/7 fatcat:rjhvoncdzjhk7fakymjuuv3gpy