Мала сêла или storytelling у повоју: програм за децу јавне библиотеке у Београду између два светска рата

Бранка Драгосавац, Љубица Ћоровић
2020 Читалиште  
Прво дечје одељење у Београду основано је заједно са првом јавном библиотеком – Библиотеком и Музејом Општине града Београда. Од свечаног отварања 31. јануара 1931. године у њему су организоване различите форме рада са децом. Иако се више пута писало о раду овог одељења, чини се да су поједини облици сарадње са децом недовољно истакнути. Осим тога, у Дечјем одељењу именован је и први дечји библиотекар на територији, како тадашње државе, тако и српских јавних библиотека у целини, Надежда
more » ... ни, Надежда Басуровић. Она је до сада спорадично помињана у стручној литератури, али њен рад и љубав са којом је посвећено водила одељење и културно-просветну делатност нису до сада истражени ни објављени.У овом тексту представљена су дечја посела – "мала села" као претеча савремених културних програма и рад првог именованог српског дечјег библиотекара. Чланак је настао на основу грађе Завичајног одељења Библиотеке града Београда и годишњих извештаја о раду Библиотеке, грађе Aрхива Београда те објављених написа у серијским и монографским публикацијама.
doi:10.19090/cit.2020.36.2-12 fatcat:xp5f2gagybh4xeuyqrwlweghrq