EFFECT OF INTRAOPERATIVE ADMINISTRATION OF PROSTAGLANDIN E1 (PGE1) ON LIVER FUNCTION IN PATIENTS WITH RESECTABLE HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Shigeru MARUBASHI, Masato SAKON, Koji UMESHITA, Terumasa YAMADA, Yutaka TAKEDA, Kazunori TANIGUCHI, Naozumi HIGAKI, Yoshiyuki FUJIWARA, Yasunori HASUIKE, Toshio KANAI, Mitsukazu GOTOH, Morito MONDEN
1999 Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association)  
doi:10.3919/jjsa.60.329 fatcat:k7qtcxtbgvexjfeweuqlcsy5dq