MAKTAB O'QUVCHILARI VA TALABALARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Sayyora Toshtemirovna Azimova
2021
Ushbu maqolada maktab o'quvchilari va talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish hamda atrof muhitni asrash to'g'risida fikr yuritilgan.
doi:10.24412/2181-1784-2021-8-376-381 fatcat:agbwk5ec7rcvtk4l2egjvl6ciq