Формування професійно-творчих умінь студентів у процесі творчої діалогової взаємодії суб'єктів навчального процесу

Iryna Protsenko
2014 Педагогічний дискурс  
У статті розкривається зміст експериментального дослідження евристичного діалогу як способу успішного формування професійних умінь творчого характеру майбутніх учителів гуманітарних дисциплін: інтелектуальних, конструктивних, організаційно-регулятивних та діалогічно-евристичних. Виокремлено основні етапи (мотиваційний, процесуально-діяльнісний та діагностичний) формування таких умінь, критерії для діагностичного вимірювання їх рівня. З'ясовано важливу роль професійно-творчих діалогових умінь
more » ... діалогових умінь при створенні творчих освітніх продуктів (твір-роздум, розповідь, науковий проект, реферат, ессе, евристична бесіда) – основної мети евристичної навчальної діяльності. Визначено особливості застосування запитальної діяльності у груповій організації навчання студентів.
doaj:008dbd0241dc483ba4702e9401d296ee fatcat:uo4rfw7tp5bb5pid524vcnosva