Reactive arthritis – an interdisciplinary issue
Reaktywne zapalenie stawów – problem interdyscyplinarny

Ewelina Biało-Wójcicka, Karolina Rutkowska, Kalina Wysocka-Dubielecka
2018 Przegląd Dermatologiczny  
Reactive arthritis is an aseptic inflammation of synovium, tendons and fasciae triggered by an immunological reaction to a distant-site infection. It is usually asymmetric. It develops about 4 weeks after a prior infection of the genitourinary system (most often caused by Chlamydia trachomatis or Neisseria gonorrhoeae) or the gastrointestinal tract (most often: Shigella enteritidis, Salmonella typhimurium or Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica). A typical triad
more » ... a). A typical triad of symptoms includes: arthritis, conjunctivitis, and urethritis. Men aged 20-50 are most commonly affected. A considerable percentage of patients with reactive arthritis has the HLA-B27 antigen. Presence of the antigen heralds a more severe course of the disease and occurrence of articular complications. The disease may have a neoplastic course, sometimes it subsides without chronic consequences, and in some cases it evolves into other spondyloarthropathies. streszczenie Reaktywne zapalenie stawów to jałowe zapalenie błony maziowej, ścięgien i powięzi wywołane reakcją immunologiczną na zakażenie o odległej lokalizacji. Jest zazwyczaj asymetryczne. Występuje ok. 4 tygodnie po przebytym zakażeniu układu moczowo-płciowego (najczęściej wywołanym przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae) lub przewodu pokarmowego (najczęściej Shigella enteritidis, Salmonella typhimurium lub Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica). Typową triadę objawów stanowią: zapalenie stawów, zapalenie spojówek i zapalenie cewki moczowej. Chorują najczęściej mężczyźni między 20. a 50. rokiem życia. U znacznego odsetka chorych z reaktywnym zapaleniem stawów występuje antygen HLA-B27. Obecność tego antygenu zwiastuje cięższy przebieg i wystąpienie powikłań pozastawowych. Choroba może mieć przebieg nawrotowy, czasami ustępuje, nie pozostawiając trwałych następstw, a w niektórych przypadkach ewoluuje w kierunku innych spondyloartropatii.
doi:10.5114/dr.2018.80842 fatcat:2e4anyatsfglffnbu6aos6ahve