A Case of Hypoxemic Acute Bronchiolitis Presenting with Diffuse Nodular Shadows Caused by Mycoplasma pneumoniae
重度の低酸素血症を認めた急性細気管支炎型マイコプラズマ感染症の1例

Yosuke AOKI, Kazuhiro KOHSA, Yuji FUKUNO, Nobumitsu FUJISAWA, Keiko NAITOH, Shin-ichiro HAYASHI, Kohei NAGASAWA
1998 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.72.1080 pmid:9847528 fatcat:xk33e6di4vfilklu7uzvpnb5da