ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ КОЛЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ярослав Колубай
2020 SPECIALIZED AND MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES - Volume 1   unpublished
аспірант кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова УКРАЇНА Кооперація вважається суттєвим інституційним чинником сучасного економічного розвитку. Консолідуюча природа кооперації повною мірою відповідає процесам глобалізації та постіндустріальним тенденціям розвитку сучасності. Баланс соціальних та економічних цінностей, які притаманні кооперації, найкращим чином відповідають сучасному напрямку соціалізації
more » ... соціалізації суспільства [1]. Кооперативний сектор економіки в Україні знаходиться на стадії формування. Він охоплює кооперативи та їх об'єднання різних видів кооперації -як ті що реформуються, так і ті що історично склалися, а також ті, що вважаються новими для вітчизняної кооперації. В цілому в кооперативному секторі налічуються нині близько 29 тис. кооперативів [2]. Найбільш проблематично розвиваються виробничі кооперативи. До того ж відсутня і державна політика відносно виробничих кооперативів. Результати дослідження діяльності колективних підприємств дозволяють виділити певні переваги такої форми господарювання. Більш високий потенціал стійкості в умовах кризи. Так, результати досліджень показують, що колективні підприємства в кооперативній формі, наприклад, Іспанії та Франції, в періоди кризи уникнули значної втрати робочих місць та закриття, на відміну від звичайних компаній. Дослідження підтвердили стійкість кооперативних структур. Демократична участь робітників підприємства в прийнятті управлінських рішень дозволило б скоротити корпоративні витрати не звільняючи співробітників, та здійснювати інвестиції в нові довгострокові проекти за рахунок власних коштів. Підвищений мотиваційний рівень робітників. На традиційному приватному підприємстві наймані робітники не приймають участь у прийнятті рішень на всіх різних рівнях управлінської структури і, відповідно, виникає проблема щодо незацікавленості членів трудового колективу в підвищенні ефективності організації виробництва та діяльності підприємства в цілому. Натомість, участь робітників колективного підприємства в розподілі доходів та в прийнятті рішень щодо господарських та соціальних питань, контролі управлінських процесів сприяє підвищенню відповідальності робітника колективного підприємства щодо виконання своїх функціональних обов'язків. Рівень мотивації робітників колективних підприємств впливає також на більш високу якість послуг та продукцію, які надаються або виробляються підприємством, у порівнянні з аналогічними показниками підприємств інших форм господарювання. Більш демократична форма розподілу доходів. Колективні підприємства мають можливість спрямовувати частину доходу, яка мала б спрямовуватися на виплату дивідендів робітникам-власникам, на інші потрібні цілі, зокрема на модернізацію виробництва. December 11, 2020  Amsterdam, The Netherland  77 .
doi:10.36074/11.12.2020.v1.26 fatcat:eylglhm6ovbznikhoclv2eya2i