Sterke verhalen voor omgevingsbeleid

Michiel Stapper, Clemens De Olde
2019 Agora  
Emiel Reiding: Ik ben sinds ruim 2 jaar directeur van de Nationale Omgevingsvisie, die voortkomt uit de Omgevingswet. De Omgevingswet geeft aan dat alle bestuurslagen in Nederland zo'n visie maken. Wat al gelijk opvalt is dat de gemeentelijke omgevingsvisie wordt afgekort als GOVI, de provinciale omgevingsvisie heet POVI, drie keer raden waar dat voor staat (lacht), maar de Rijksomgevingsvisie heet geen ROVI. Dat is dan wel weer grappig. Dus die heet NOVI, Nationale Omgevingsvisie, en zo maken
more » ... e hem ook, samen met andere overheden. René van der Lecq: Ik was tot het voorjaar van 2017 als projectleider voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) betrokken bij het opstellen van het witboek en de strategische visie. Mijn afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en regelgeving voor milieu en ruimte. We kennen in Vlaanderen vandaag een hele set thematische omgevingsbeleidsplannen. Ruimte, klimaat, energie, lucht, geluid, adaptatie. De Vlaamse Regering noemt het Witboek BRV een eerste stap in het omgevingsdenken, omdat daarin ruimte en milieu geïntegreerd benaderd zijn. En de vraag is nu hoe we een aantal verdere stappen kunnen zetten naar een coherente benadering ten aanzien van de ontwikkeling van die fysieke leefomgeving. Dat is een heel complex vraagstuk. Met de transitie naar omgevingsdenken komen er in Nederland en Vlaanderen grote veranderingen aan. Welke kansen biedt dat en tegen welke moeilijkheden loop je aan bij een transformatieopgave van dit formaat? AGORA ging op het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag rond de tafel zitten met Emiel Reiding, Directeur Nationale Omgevingsvisie en René van der Lecq, voormalig projectleider van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, om de details van de nieuwe beleidsplannen te bespreken. René van der Lecq (Rene.Vanderlecq@vlaanderen.be) is planoloog en werkt als coördinator-expert beleidsverkenning voor de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning van het Departement Omgeving (Vlaamse overheid). Hij was van 2012 tot 2017 projectleider BRV. Kort daarvoor werkte hij drie jaar als projectexpert voor de Coordination Unit van het Europees studieprogramma ESPON. Emiel Reiding (emiel.reiding@minbzk.nl) is bestuurskundige en werkt als Directeur NOVI bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) als strateeg op het gebied van mobiliteit. OMGEVINGSDENKEN 12 AGORA 2019 -2 STERKE VERHALEN VOOR OMGEVINGSBELEID INTERVIEW -Michiel Stapper & Clemens de Olde STERKE VERHALEN VOOR OMGEVINGSBELEID EEN INTERVIEW MET EMIEL REIDING EN RENÉ VAN DER LECQ AGORA: Hoe kijk je terug op de evolutie van het ruimtedebat de laatste tien jaar en wat is vandaag anders geworden? René van der Lecq: Vandaag komt daar meer en meer die moeilijke dimensie bij dat eigenlijk ook heel veel private actoren betrokken zijn. Of dat nu een burgervereniging is of een onderneming, die is Het Groene Hart nabij Zoetermeer. Onder het nieuwe Omgevingsbeleid kan hier nog altijd niet zomaar uitgebreid worden. Foto: Gerard Stolk, flickr. 13 OMGEVINGSDENKEN AGORA 2019 -2 STERKE VERHALEN VOOR OMGEVINGSBELEID De Rijksoverheid in Nederland is een tijdje wat minder actief geweest op ruimtelijke ordening 15 OMGEVINGSDENKEN AGORA 2019 -2 STERKE VERHALEN VOOR OMGEVINGSBELEID Vlaanderen gaat niet meer aan u zeggen hoeveel woningen u moet bouwen
doi:10.21825/agora.v35i2.16103 fatcat:fdva4yhckfcw3aimemgxvpfaaq