'Het zal weer vollen bak zijn'. Een geschiedenis van de vrijetijdsbesteding in het volkshuis en Feestpaleis te Menen (1944-1955)

Gerlien Decancq
2013 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
Het zal weer vollen bak zijn'. Een geschiedenis van de vrijetijdsbesteding in het volkshuis en Feestpaleis te Menen (1944-1955) In juni 1924 werden het nieuwe volkshuis en het Feestpaleis van de Menense sociaal-democratische arbeidersbeweging feestelijk ingehuldigd. De algemene naoorlogse euforie en het toenemende succes van de beweging hadden geleid tot het oprichten van een monumentaal gebouwencomplex. 1 De ideologische opponenten van de beweging noemden het geheel spottend de 'O lifant'. 2
more » ... de 'O lifant'. 2 Eens de plechtige opening een feit was, werden de lezers van het lokale rode weekblad er herhaaldelijk op gewezen dat men geen enkele reden meer had om thuis te blijven. Dat het er telkens "vollen bak" was, leed immers geen enkele twijfel: het Feestpaleis bood haar publiek een uiteenlopend programma van films, schouwburgvoorstellingen en concerten, terwijl men in het volkshuis onder meer terecht kon voor wekelijkse bals op zaterdagavond. 3 Daarnaast hadden ook de eigen socio-culturele verenigingen van de beweging, zoals de toneelkring en de biljartmaatschappij, er hun vaste stek. 4 ACHTER DE SCHERMEN: DE COÖPERATIEVE SM DE PLICHT De organisatie van een dergelijke veelheid aan activiteiten, vergde vanzelfsprekend heel wat inzet. De beheerraad van de Menense rode coöperatieve S[amenwerkende] M[aatschappij] De Plicht nam een groot deel van de evenementen in handen. Een gemachtigd beheerder was verantwoordelijk voor de dagelijkse M. DETAEVERNIER, 'De geschiedenis van het Volkshuis van Menen', in : 't
doi:10.21825/hvgg.v150i1.19165 fatcat:45xhjo34qrhojpl7idzmv6syee