A case report of the recurrence of a rare cardiac low-grade fibromyxoid sarcoma and mortality

Emre Özdemir
2019 BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ  
As the majority of cardiac tumors are benign, malignant tumors may be easily missed. The case presented here was a female with complaints of dyspnea who was diagnosed with a left atrial mass of regular shape. After surgical excision with a pre-diagnosis of hemangioendothelioma in the frozen-section, the operation finished with mitral valve replacement. The pathological diagnosis from the immunohistochemical examination was of low-grade fibromyxoid-sarcoma. At three months postoperatively, the
more » ... tient was re-hospitalized with dyspnea. Echocardiography detected a giant mass in the left atrium, 45 x 24 mm in size. The hemodynamic collapse resulted in mortality. The idea that cardiac tumors are more frequently benign causes malignant masses to be overlooked. With the perspective of an internal medicine specialist, the characteristics of each cardiac tumor should be evaluated with both clinical and imaging methods before the cardiac surgery. ÖZET Kardiyak tümörlerin çoğunun iyi huylu olması nedenli, malign tümorler gözden kaçabilmektedir. Bu yazıda, dispne yakınması ile, sol atriyumda düzgün şekilli kitle tanısı olan, bir bayan hastanın sunumu yapılmıştır. Cerrahi eksizyondan sonra, frozen-kesit bakıda, ön tanı olarak hemanjiyoendotelyoma tanısı alan hastanın, operasyonu mitral kapak replasmasnı ile sonlandırılmıştır. Takibinde patolojik tanı olarak immunohistokimyasal bakı sonrası düşük-grade fibromiksoyid sarkom, operasyondan üç ay sonra tekrar dispne ile hospitalize edilmiştir. Ekokardiyografide aynı bölgede, tüm atriyumu dolduran, 45 x 24 mm boyutlu dev kitle saptanmıştır. Hasta takibinde hemaodinamik kolabs ile kaybedilmiştir. Kardiyak tümörlerin daha sık iyi huylu olduğu fikri, malign kitlelerin gözden kaçmasına neden olabilir. Vakaya bir dahiliye uzmanının bakış açısıyla, her kalp tümörünün -benign-malign olma lehineözellikleri, kalp ameliyatından önce hem klinik hem de görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi bu sorunu engelleyebilir. Anahtar sözcükler: Kardiyak tümör; fibromiksoid sarkom; miksofibrosarkom.
doi:10.14744/bmj.2019.39206 fatcat:z2hvn4du2rajtlg4yz5jem77i4