ATLARDA BULUNAN HELMİNT TÜRLERİ

BURGU Ayşe;ÖGE
1995 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Postmortem e.xamination of 10 horses slaughteredfor camivor animals in Ankara Zoological Garden was done to determine of helminth species. During the e.xaminations, collected parasites were identified. One species of cestod and 37 species of nematode were found in the horses. But, no trematode was encountered. Besides helminth species, Gastrophilus sp. was also found in stomach. The prevalence of species found and the average of parasite burdens were as follows: Strongylidae 100 % (av. 9250.
more » ... Habronema muscae 100 % (av. 46.7), Habronema majus 80% (av. 32.7), Trichostrongylus axei 40% (av. 141.2), Setaria equina 40% (av. 2.5), Oxyuris equi 30% (av. 45.6) and Anoplocephala perfoliata 20% (av. 5). Thirty-two species of Strongylidae were identified. These were as follows: Özet: Atlardaki helmint türlerini saptamak için Ankara Hayvanat Bahçesi'nde kamivor hayvanlar için kesilen 10 atın postmortem incelemesi yapılarak toplanan parazitler teşhis edildi. Bir tür cestod ile 37 tür nematod saptanmış, ancak hiçbir trematoda rastlanmamıştır. Helmint türlerinin yanısıra midede Gastrophilus sp. ye de rastlanmıştır. Bulunan türlerin yayılışı ve ortalama parazit sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Strongylidae %100 (ort. 9250.6), Habronema muscae %100 (ort. 46.7), Habronema majus %80 (ort. 32.7), Trichostrongylus axei %40(ort. 141.2), Setaria equina %40 ( ort. 2.5), Oxyuris equi %30 (ort. 45.6) ve Anoplocephala perfoliata %20 (ort. 5). Çalışma sırasında Strongylidae familyasına bağlı 32 tür identifiye edilmiş ve bunlardan 9 u (C. labratum, C. auriculatus, C. elongatus, C. euproctus, C. poculatus, C. minutus, C. asymetricus, C. bidentatus, C. goldi) Türkiye'de atlarda ilk kez bulunmuştur. Giriş Atların paraziter hastalıkları arasında helmintlerden ileri gelenler hem yayılış hem de meydana getirdikleri hastalıklar bakımından önemli olmakta, patojen etkileri türlere, sayılanna, lokalize oldukları organ ve dokuya göre değişebilmektedir (7, 27, 41) .
doi:10.1501/vetfak_0000000779 fatcat:mmavolvezjh63jh3use6tzqmna