‫اه‬ ‫اره‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫اه‬ ‫ازه‬ ‫س‬ ‫یک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫هش‬ ‫ژپو‬ ‫ی‬ ‫لم‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫جل‬ ‫م‬ ‫جريبى‬ ‫عددي‬ ‫هطبلعه‬ ‫سیبل‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫بب‬ ‫استوانه‬ ‫حول‬ ‫هحرک‬ ‫ترکیبی‬ ‫هبي‬ ‫رضبزاده‬ ‫نیکی‬ Numerical Simulation of the Controlled Fluid Flow Around the Cylinder Using Compound Actuators

Doi:, N Rezazadeh
unpublished
In present work, the fluid flow around the cylinder has been controlled to change the pattern flow. Flow control methods are classified into two types,that were called active and passive methods.In this work, the compound method is applied, the splitter plate in the wake zone as passive method and EHD actuators as active method have been applied simultaneously. For simulation of fluid flow, Navier Stoks equations for fluid flow and conversation of electric charge and Poisson equations for
more » ... ic field are calculated numerically by finite volume approach. The length of the splitter plate is equal the diameter of the cylinder and it is connected to the ground as well as the cylinder surface. ،The wire electrodes and the cylinder are used as EHD actuators. Calculations are done for the low Re number, Re=40 and the applied voltage V=10,20 kV. The results show that the presence of the splitter plate at low Re number does not stabilize the wake zone and the vortexes behind the cylinder start to move.
fatcat:yfemtg3babg3tly6n7prculsda