PURGAR TAULA: EL PRESENT D'UNA INSTITUCIÓ HISTÒRICA

Isidre Llucià, Sabarich
2017 Revista de Dret Històric Català   unpublished
Resum La institució «purgar taula» consisteix en un procediment generalitzat, reglat, ordina-ri i sense excepcions, automàtic i periòdic, d'exigència de responsabilitats a tots els funcio-naris públics en forma de judici contradictori, encasellat com a dret disciplinari. El seu precedent més remot el trobem en la democràcia atenenca amb el nom d'Euthyma, des d'on passà al dret romà. En el dret públic català apareix per primera vegada en els Usatges i es reglamenta definitivament en les
more » ... ent en les constitucions promulgades en el regnat de Pere II, el 1283. Finalment, es reivindica aquest instrument de l'esperit del dret públic català adaptant-lo a la realitat del present, com a eina fonamental per a expulsar i depurar de la cosa pública totes les pràctiques que haurien d'ésser tipificades com a il·lícit penal. Paraules clau: purga de taula, judici de taula, tenir taula, exigència de responsabilitats, dret disciplinari, dret romà, procediment general reglat, esperit del dret públic català, depuració de responsabilitats. «PURGAR TAULA»: EL PRESENTE DE UNA INSTITUCIÓN HISTÓRICA Resumen La institución «purgar taula» consiste en un procedimiento generalizado, reglado, ordinario y sin excepciones, automático y periódico, de exigencia de responsabilidades a todos los funcionarios públicos en forma de juicio contradictorio, encasillado como dere-cho disciplinario. Su precedente más remoto lo encontramos en la democracia ateniense con el nombre de Euthyma, desde donde se traslada al derecho romano. En el derecho público catalán aparece por primera vez en los Usatges y se reglamenta definitivamente en las constituciones promulgadas en el reinado de Pedro II, en 1283. Finalmente, se reivindi-1. Doctorand en el programa de doctorat en Dret
fatcat:5hs3v7awireoxnwst6dhdticpu