SYNTHESIS OF COMPLEX CATALYTIC SYSTEM TYPE хCrРО4уNi3(РО4)2 AND RESEARCH OF ITS ACID PROPERTIES TO SURFACE

E. O. Golub, N. P. Golub, V. I. Gomonay, A. A. Kozma, J. V. Halushkay, N. M. Foros, H. F. Hlebena
2018 Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Series «Chemistry»  
71-УДК 541.183:541.241.5 Голуб Є.О., викл.; Голуб Н.П., к.х.н., доц.; Гомонай В.І., д.х.н., проф.; Козьма А.А., к.х.н., доц.; Галушкай Й.В., студ.; Форос Н.М., студ.; Глебена Г.Ф., студ. ОДЕРЖАННЯ СКЛАДНОЇ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ хCrРО4× × × ×уNi3(РО4)2 ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 88000, м. Ужгород,
doi:10.24144/2414-0260.2018.1.71-76 fatcat:qlkyudhiu5c2lovhomyrq5nulm